Akademi- og forlagsvirksomhed

Vi gennemfører erhvervspsykologiske certificeringer og autorisationer indenfor persolog-udviklingsmodeller og personprofilsystemer. Du vil støde på os under navnene Stress-profilen.dk og persolog Danmark og Sverige.

Vi udvikler, udgiver og uddanner i brugen af erhvervspsykologiske læringsinstrumenter og personprofiler til erhvervsmæssig brug.

Udannelsesvirksomhed

Desuden udvikler og implementerer vi uddannelsesforløb med læringsinstrumenter og metodebaserede læringsprogrammer indenfor social-psykologiske og organisatoriske problemstillinger.

Det betyder, at ledere og medarbejdere kan støde på os i forbindelse med gennemførelse af formelle og uformelle uddannelsesaktiviteter på uddannelsesinstitutioner i Danmark og Norden, samt på kurser og udviklingsforløb initieret af deres arbejdsplads.

Formål

NCLO ønsker at bidrage til offentlige arbejdspladsers positive udvikling af effektfuld løsning af kerneopgaven, udvikling af den sociale kapital og vedvarende legitimitet.

I den private sektor har vi til formål at øge private virksomheders forretningsfokus, kommercielle succes, gennem læringsdrevet organisering og  produktive relationer. Vi vil være det naturlige valg i forhold til at basere udvikling på forskningsmæssig tilgang, hvor vi med solid evidens som platform skaber nye veje til realisering af organisatoriske ambitioner.