Hvorfra skal fremtidens talentmasse komme? Hvordan får vi skabt det for- nødne grundlag for virksomhedens fortsatte udvikling og overlevelse?

Talent er ligesom i oldtiden en møntfod og dermed en værdi, der skal forvaltes og plejes med omhu. Så den kan vokse og skabe værdi for arbejdspladsen. Tiltrækning og udvikling af talent er en strategisk opgave for organisationen og ledelsen.

Læs mere i flyeren herunder om emnet talentudvikling, og hvorledes det kan gribes an i din organisation.

Flyer-Udvikling af ledelsestalenter

Kontakt NCLO / +45 5370 5536.