Læring foregår altid uafhængig af tid og rum. Når du ser et behov for at udvikle medarbejdernes kompetencer på din arbejdsplads, må det naturlige spørgsmål melde sig: Er det noget, vi kan selv, eller har vi behov for hjælp til at dække dette behov?

Kontekst er at forstå jeres behov for at opnå andre resultater, end dem I når i dag, som læringen skal bidrage til. Alle skriger efter værktøjer, mens det er færdigheder, de reelt har behov for.

NCLO’s tilgang til læring

Læring er ikke en kamp mellem gold teori og praksis. Begrebsmæssigt er teori en interessant idé, der endnu ikke er afprøvet. Læring kan ske ved at afprøve teorier som led i løsning af et konkret problem. Det skaber kreativitet og fordrer risikovillighed.

NCLO arbejder primært ud fra et vidensbaseret grundlag, som gennem metode og pædagogik kan omsættes til reflekteret praksis. Vi udvikler refleksive praktikere på individ og organisationsniveau.

Den reflekterede praktiker er i stand til at forklare den bedste praksis med det bedste princip.

Læring i praksisfællesskaber

Læringen foregår som en social proces og som en del af en hverdag. Den kan også foregå ved at opstille læringsrum. Eksempelvis i form af supervision eller kollegial supervision. Læringsrum, som vi er med til at facilitere letter lederens rolle i forhold til at engagere sig direkte i udviklingen og læringen for den enkelte medarbejder.

Effekten af læringsprocessen kan måles gennem evaluering og bevidstgøres gennem udvikling af en reflekteret evalueringskultur. Se eksempelvis Kirkpatricks model for Effekt-niveauer.

Men læring skal også ses i den sammenhæng, den skal indgå. Her er Geiers model for teamets fire tilstande interessant.

Når der tales om læringsstile, er det også relevant at se på undervisningsstilen. persolog® GmbH udviklet Læring & Undervisningsmodellen, hvori indgår en afdækning af den enkelte deltagers læringsstil, vi som undervisere tilpasser os. Ligesom den enkeltes forudsætninger for læring er forskellige, er bevidstheden om andres læringsstile et væsentligt bidrag til at forstå baggrunden for de læringsprocesser, vi faciliterer. Nøjagtig som betydningen af bevidsthed om adfærdsmæssig forskellighed i dagligdagen på arbejdspladsen.

 

Ansvar for egen læring

En mand kommer ind i en dyrehandel for at klage over en hund, han købte ugen før. Dyrehandleren aner uråd og smækker resolut kassen i. Manden siger: Du sagde, at hunden kunne tale, men den kan ikke tale. Jeg vil have mine penge tilbage! Dyrehandleren svarer: Næ nej, jeg har aldrig sagt, at hunden kunne tale. Jeg sagde bare, at jeg havde lært den at tale!